Premeny myslenia o veciach okolo nás

Premeny myslenia o veciach okolo nás

V budove Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně sa uskutočnila repríza pozoruhodnej výstavy nazvanej Věci a slova. Hmotným spôsobom doplňuje rovnomennú antológiu najvýznamnejších textov vytvorených na našom území v období sto rokov, konkrétnejšie 1870 – 1970. Výstava aj kniha predstavujú premeny myslenia o veciach okolo nás.V posledných rokoch významne vzrástol záujem o predmety, ktoré nás obklopujú. Riešia sa otázky ich formy aj kvality a názory tých, ktorí tieto hodnoty dokážu opísať a pomenovať, sa dostávajú do stredu pozornosti. Odborná reflexia umeleckého priemyslu je napriek tomu nedostatkovým tovarom. Niektoré biele miesta odboru sa rozhodli pomôcť zaplniť Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová a Pavla Pečinková antológiou textov o umeleckom remesle Věci a slova. Editorky sa v úvode neskromne, odvážne a oprávnene odvolávajú na koncept Foucaultovej knihy Slová a veci, ktorá ich inšpirovala nielen pri vytváraní názvu, ale aj stanovení vlastnej koncepcie. Foucault vo svojej knihe píše o epistéme ako o mriežke umožňujúcej organizovať slová do výpovedí a poskytujúcej pravidlá pre relevantné a zrozumiteľné myslenie. Odboru teórie a kritiky umeleckého priemyslu doteraz takáto taxonómia chýbala. Antológia Věci a slova si kladie za úlohu vytýčiť v troch časovo oddelených kapitolách základnú sieť, na ktorej sa pri skúmaní, nahliadaní a opise uvedeného odboru a obdobia môžeme pohybovať a zapĺňať ďalej jednotlivé štvorce tejto siete.