Prepojený svet - umenie v technológiách, technológie v umení

Prepojený svet - umenie v technológiách, technológie v umení

Uzávierka: 30. september 2015 (streda), 23:55
Miesto: medzinárodná - študentská

Sú pre Vás inšpiráciou nové technológie, či nové materiály? Pracujete s nimi? Alebo ste sa dokonca podieľali na projekte, na ktorom spolupracovali študenti dizajnu so študentmi technologických odborov? Potom prihláste svoje práce do súťaže Prepojený svet!
Predmetom súťaže sú výtvarné diela, ktoré vznikajú v rámci študentských umeleckých alebo výskumných projektov a ktoré sú založené na vzájomnej inšpirácii sveta umenia a sveta nových technológií a materiálov. V rámci kategórie autorov z umeleckých vysokých škôl budú ocenení tí študenti a študentky, diela ktorých imaginatívnym spôsobom využívajú nové technológie alebo materiály. Pri študentoch ostatných, predovšetkým technických vysokých škôl, budú ocenené umelecké interpretácie ich výskumných projektov.

Jednotlivci, prípadne súťažné tímy sa do súťaže môžu prihlásiť s jedným dielom/projektom spracovaným v aktuálnom akademickom roku (zimný a letný semester akademického roku 2014/2015). Študenti a študentky vysokých umeleckých škôl/fakúlt predložia diela, ktorá využívajú nové technológie alebo materiály.
Studenti a studentky ostatných vysokých škôl, najmä technických vysokých škôl, predložia umelecké interpretáce svojich výskumných projektov. Vítané budúpredovšetkým diela, ktoré vznikli v spolupráci medzi umeleckými a technickými vysokými školami, resp. rôznými typmi pracovísk vysokých škôl.

Uzávierka prihlasovania projektov: 30. 9. 205, 23:59
Podmienky súťaže: http://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/Výtvarná_soutěž_VŠ_150203.pdf
Zdroj: http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-propojeny-svet-umeni-v-technologiich-technologie-v-umeni