Príbeh metabolizmu

Príbeh metabolizmu

Metabolizmus bol najvýznamnejším príspevkom japonskej architektúry k vývoju moderny. Počas 60. a 70. rokov 20. storočia ovplyvnil celý svet. Bolo to prvé avantgardné hnutie, ktoré nevzniklo v západnej civilizácii, ale v treťom svete. Jednou z ústredných akcií XXIV. svetového kongresu architektov v Tokiu bola veľká výstava  Metabolism, the City of  the Future, ktorá prezentovala metabolizmus ako najvýznamnejší  príspevok Japonska k svetovým dejinám modernej architektúry. Výstava v Tokiu a s ňou spojené publikácie hodnotia komplexne s odstupom času prínos hnutia pre svetovú kultúru.