Príbeh ocele. Košická katedra dizajnu pre SteelPark

Príbeh ocele. Košická katedra dizajnu pre SteelPark

Zábavné technické centrum SteelPark, ktorého zámerom je kreatívnou formou popularizovať mladej generácii vedecké disciplíny, sa nachádza v jednej z rekonštruovaných budov komplexu bývalých kasární a vojenských skladov v Kasárňach/Kulturparku. Cieľom tohto centra, ktoré vzniklo v rámci projektu Košice – Európske mesto kultúry 2013 a na jeho realizácii sa podieľali mesto Košice, U. S. Steel Košice, s. r. o., Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenská akadémia vied, je predstaviť návštevníkom prostredníctvom interaktívnych exponátov „príbeh ocele“. Odhliadnuc od faktu, že problém spracovania železnej rudy je nerozlučne spätý s mestom Košice, táto kreatívna fabrika, ako znie podtitul SteelParku, prekračuje lokálny rámec. Je určená nielen mladej generácii tohto regiónu, ale všetkým návštevníkom so záujmom získať náučno-populárnou formou vedomosti o tom, ako sa ťaží surovina, vyskúšať si a zažiť ako v praxi fungujú mnohé fyzikálne procesy. Medzi najatraktívnejšie exponáty patrí interaktívne pieskovisko, levitujúci magnet, prechod magnetickou lezeckou lávkou, robotický futbal alebo vznášajúci sa supravodivý vláčik, či proces výroby karosérií demonštrovaný na malom autíčku prostredníctvom 3D technológií. Hoci pochádzajú z rôznorodých vedeckých oblastí, predstavujú interdisciplinárny, vzájomne previazaný celok. O tímovej spolupráci, ako aj o praktických skúsenostiach s realizáciou expozície SteelParku v rokoch 2012 – 2013 sme sa porozprávali s vedúcim Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Tiborom Uhrínom a bývalými doktorandmi Samuelom Čarnokým a Pavlom Capikom – autormi dizajnérskeho riešenia projektu.