Príležitostná reprezentačná publikácia firmy Nafta, a. s.

Príležitostná reprezentačná publikácia firmy Nafta, a. s.

Miesto: Klient: Nafta, a. s. Gbely

Príležitostná reprezentačná publikácia firmy Nafta, a. s.

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Vladimír JURKOVIČ

Klient: Nafta, a. s. Gbely