Princíp Kramer

Princíp Kramer

Múzem úžitkového umenia vo Frankfurte nad Mohanom prinieslo obsiahlu retrospektívnu výstavu s názvom Princíp Kramer. Dizajn pre variabilné použitie. Zámerom tejto výstavy je predstaviť architekta Ferdinanda Kramera (1898 – 1985) aj ako dizajnéra. Ferdinand Kramer vstúpil do povedomia verejnosti prevažne svojou architektonickou činnosťou. V spolupráci s Ernstom Mayom sa v dvadsiatych rokoch podieľal na výstavbe Nového Frankfurtu, zároveň je známa aj jeho povojnová architektonická tvorba pre Univerzitu Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte. Keďže nemecká moderna sa primárne chápe v kontextoch s hnutím Bauhaus vo Weimare a Dessau, ambíciou výstavy sa stala aj snaha posilniť historický význam moderny, ktorá sa spája s fenoménom Nového Frankfurtu. Výstava „rekonštruuje“ Kramerovu dizajnérsku tvorbu v troch časových obdobiach: vo Frankfurte 1920 – 1938, z pobytu v USA 1928 – 1952 a v období po návrate do Frankfurtu v rokoch 1952 – 1985. Z jeho obsiahleho repertoáru je zastúpených viac ako 100 historických exponátov: nábytok, lampy, kachle, riad, bytové doplnky.