Prípravný workshop pre prvý slovenský Bauhausfest

Prípravný workshop pre prvý slovenský Bauhausfest

Trvanie: 23. apríl 2015 - 25. apríl 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Bauhausfest - Zatancuj si Bauhaus!
13. júna 2015 sa uskutoční prvý slovenský Bauhausfest s papierovými kostýmami, papierovou scénou a tancom za špeciálneho zvukového doprovodu. Slovenské múzeum dizajnu spolu s Goetheho inštitútom v Bratislave oslovilo kurátora Bauhaus Dessau Torstena Blumeho, aby so skupinou účastníkov aprílového workshopu pripravil pre Bratislava Design Week jedinečnú choreografiu v štýle Bauhausu. Bauhausfest nie je klasické divadelné predstavenie s hercami a publikom, ale maškarný ples, na ktorom sa každý účastník zmení na tancujúcu figurínu. To všetko nás čaká v júni, ale na to aby sme to mohli zažiť, potrebujeme workshop, na ktorom všetko pripravíme:

Prípravný workshop pre prvý slovenský Bauhausfest
Samotnému Bauhausfestu predchádza workshop na tému „Papier + sen + stroj +zvuk“, v rámci ktorého Torsten Blume účastníkom predstaví scénickú tvorbu na Bauhause, ktorú viedol Oskar Schlemmer a vysvetlí im zásady tvorby kostýmov a tanca v štýle Bauhausu. Na workshope si účastníci vyrobia papierové kostýmy, rekvizity a spolu s majstrom zvuku si pripravia jedinečnú choreografiu, ktorú predstavia v júni na Bauhausfeste v rámci Bratislava Design Week.

Trvanie: 23. apríl 2015 - 25. apríl 2015
Vyhodnotenie: 25. apríl 2015 (sobota), 10:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Počet účastníkov workshopu je obmedzený na 15 ľudí. Podmienkou pre účasť na workshope je aj účasť na Bauhausfeste. Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku. V posledný deň workshopu sa uskutoční generálna skúška nacvičenej choreografie.

Workshop sa bude konať v Galérii Satelit, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Registrácia: Napíšte svoje kontaktné údaje na workshop@scd.sk
Prihláste sa najneskôr do 22. apríla 2015.
Na Workshop si prineste svoje nožnice a orezávač.


Torsten Blume je výtvarník a bádateľ. Od roku 2011 vedie v nadácii Bauhaus Dessau projekt „Play Bauhaus“, v rámci ktorého z teoretického hľadiska reflektuje divadlo na Bauhause v jeho historických súvislostiach ako miesto hravej tvorby a prenáša ho do súčasnosti vo forme divadelných experimentov. Pod jeho vedením si účastníci inscenácií a workshopov navrhnú nie len vlastné kostýmy a scénu, ale svoj tvarový experiment aj zatancujú. Každý jeden sa tak zmení na scénickú figurínu. Torsten Blume bol v rokoch 2013 – 2015 spolu s Christianom Hillerom kurátorom výstavy „Človek – priestor – stroj. Scénické experimenty na Bauhause“, ktorá bola predstavená v Dessau, Osle a Soule.

Linda Pense je umelkyňa a dizajnérka. Do roku 2014 vyučovala na School of Design v Lipsku a v rokoch 2014 a 2015 viedla spolu s Torstenom Blumem workshopy na Hochschule Anhalt Dessau, Kuwasawa Design Institut Tokyo a Paju Typography Institut v Soule. Od roku 2012 je kurátorkou Medzinárodnej súťaže Marianne Brandt, ktorej šiesty ročník v roku 2016 bude venovaný téme „material effects“.
http://marianne-brandt-wettbewerb.de/de/home.html

Organizátori:
Slovenské múzeum dizajnu, Goetheho inštitút v Bratislave, Design Week Bratislava, Stiftung Bauhaus Dessau


Základné myšlienky Bauhausfestu:

  • Nesnaž sa tancom vyjadriť svoje pocity. Tvojou úlohou je zmeniť sa na pohyblivú sochu, ktorá harmonizuje s okolitým prostredím.
  • Pri tvorbe kostýmu mysli hlavne na to, aby vynikal jasnými tvarmi a aby ťa čo najviac obmedzoval v bežnom pohybe. Tvoj kostým ťa prinúti hýbať sa spôsobom, aký si nikdy pred tým nepoznal.
  • Predstav si, že si stroj, ktorý objavuje sám seba a vychutnáva si svoju mechaniku, jasnosť a precíznosť.
  • Text ani dej nezohrávajú žiadnu úlohu. Dôležité je iba to, aby si mal radosť zo svojho formálne precízneho pohybu. Teš sa, že sa pohybuješ absolútne neobvykle a geometricky, keď tancuješ s priestorom, s rôznymi vecami alebo v čudnom kostýme.

Pozývame vás na prvý slovenský Bauhausfest s papierovými kostýmami Bauhaus - Party, Slovenské múzeum dizajnu Bratislava, 13. 6. 2015, 19.00  !

 

Súbory na stiahnutie
súbor PNG pozvánka Bauhausfest – workshop png (134,0 kB)
súbor PNG plagát Bauhausfest – workshop png (459,9 kB)