Přistřižená křídla

Přistřižená křídla

Autor: Jan Rajlich
Vydalo: Akademické nakladatelství CERM®, s. r. o. 2013
Počet strán: 400
ISBN: 80-7204-389-7
Grafická úprava: Jan Rajlich ml.

Spomienky brnianskeho maliara a grafika Jana Rajlicha staršieho približujú študentské roky strávené na súkromnej Škole umenia v Zlíne v rokoch 1939 – 1945, ktorú založil Jan A. Baťa v roku 1939 a ktorá vychovávala výtvarných umelcov a dizajnérov pre potreby tamojšej obuvníckej firmy. Profesormi školy boli poprední predstavitelia českého umenia, napr. sochári Luděk Havelka, Jiří Jaška a Vincenc Makovský, maliari a grafici Rudolf Gajdoš, Karel Hofman, Vladimír Hroch, Josef Kousal, Eduard Milén, Jan Sládek, Richard Wiesner a ďalší. V zlínskej škole pôsobila aj plejáda výborných architektov tých čias – Vladimír Bouček, Bohuslav Fuchs, František L. Gahura, Jan Vaněk, či teoretici a historici umenia Albert Kutal a Václav V. Štech. Na Škole umenia v Zlíne sa zrodil český priemyselný dizajn.
Knihu Pristrihnuté krídla sprevádza množstvo dobových dokumentárnych fotografií. Je doplnená personálnym indexom študentov, profesorov a osobností, ktoré spolupracovali so Školou umenia.

Vydalo Akademické nakladatelství CERM®, s. r. o. Brno, 2013,
400 strán, 194 ilustrácií (22 farebných).
Grafická úprava Jan Rajlich ml.,
ISBN 80-7204-389-7.

Viac http://www.cerm.cz.