Prístupy – Approaches

Prístupy – Approaches

Trvanie: 12. február 2013 - 3. marec 2013
Miesto: Galéria Medium, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Termín: 12. 2. – 3. 3. 2013.
Kurátori Patrik Illo a Katarína Beňová vyzvali niekoľko európskych umeleckých vysokých škôl, ktoré sa venujú sklárskemu umeniu, aby sa zúčastnili na prezentácii diel študentov ateliérov skla. Rozdielne prístupy (aj postupy) budúcich sklárov v oblastiach voľného a úžitkového skla a sklárskeho dizajnu zverejňujú študenti Vysokej školy výtvarných umení a dizajnu v Bratislave, Technická univerzita v Liberci (CZ), pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová (CZ), Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (CZ), zlínska Univerzita Tomáše Bati (CZ), Akademia Sztuk Pieknych Wroclaw (PL), Národná akadémia umenia z Ľvova (UA), Estónska akadémia umení Tallinn (EST) a Lotyšská umelecká akadémia v Rige (LV). Súčasťou projektu sú aj prezentácie ateliérov skla na akadémiách na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Estónsku, na Ukrajine a v Lotyšsku na VŠVU v Bratislave.
Viac: www.vsvu.sk