Produktové katalógy firmy OMS

Produktové katalógy firmy OMS

Miesto: klient: OMS, s. r. o., Senica

Produktové katalógy firmy OMS

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

dizajn: Milan Mikula, RECO, s. r. o., Senica

klient: OMS, s. r. o., Senica