Produktový katalóg spoločnosti BRIK 2000 - 2001

Produktový katalóg spoločnosti BRIK 2000 - 2001

Miesto: Klient: BRIK, a. s. , Kremnica

Produktový katalóg spoločnosti BRIK 2000 - 2001 (Grafický dizajn)

Národná cena za dizajn 2001

Dizajn: Richard ČISÁRIK, Milan MRAVČÁK, grafické štúdio Mr. DESIGN, Bratislava

Klient: BRIK, a. s. , Kremnica

Grafické riešenie produktového katalógu nábytkovej firmy BRIK je vydareným a kultúrnym oslovením širokej verejnosti prostriedkami komunikačného dizajnu. Porota osobitne ocenila tvorivú prácu s autorskou fotografiou na utváraní konečného výsledku . Katalóg je po všetkých stránkach profesionálne koncipovaný, vyznačuje sa veľkým porozumením pre povahu nábytkovej a interiérovej tvorby, efektívne využíva možnosti vizuálnej komunikácie, výrazne buduje podnikovú identitu spoločnosti BRIK. Spolu s kvalitným polygrafickým spracovaním  je predobrazom budúcich očakávaní v tejto oblasti u nás.