Prof. Ľubomír Longauer

Prof. Ľubomír Longauer

Prof. Lubomír Longauer

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Prof. Ľubomír Longauer je významnou osobnosťou slovenského grafického dizajnu so širokým záberom tvorivej i výskumnej činnosti. Jeho zásluhou bola na Vysokej škole výtvarných umení v roku 1999 vytvorená samostatná Katedra grafického dizajnu a v súčasnosti je jediným profesorom grafického dizajnu u nás. Jeho charizmatická osobnosť ovplyvnila počas 13 rokov pôsobenia na VŠVU niekoľko generácií slovenských grafických dizajnérov. Realizoval množstvo samostatných autorských a spoločných výstav doma i v zahraničí. Venuje sa vlastnej tvorbe v oblasti plagátu, úžitkovej grafiky, ale aj publikačnej a výskumnej práci, ako aj organizovaniu výstav. Mimoriadne úsilie venuje výskumu histórie grafického dizajnu. ktorý vyústil do cyklu výstav Slovenská typografia I. a II.  prezentovaných v rokoch 2004, 2005 a 2006 v Bratislave a Banskej Bystrici. Nominácia na udelenie ceny je navrhnutá s prihliadnutí na vynikajúcu úroveň jeho grafickej tvorby, na jeho kontinuálnu výskumnú činnosť a profesionálne a morálne postoje, ktorá zaujíma v prospech ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska.