Projekt T 603 X

Projekt T 603 X

V roku 1963 sa činnosť strediska Vývoj motorových vozidiel (VMV) pri závode Tatra v Bratislave sústredila na prípravu a realizáciu nového projektu – výraznú modernizáciu osobného automobilu T 603. Projekt dostal označenie T 603 X. V tom čase nastúpil do VMV Ján Cina, k práci na dizajne nového automobilu bol prizvaný aj známy dizajnér Otakar Diblík, ale do vývoja sa zapojilo tiež viacero neprofesionálnych dizajnérov, konštruktérov, karosárov, ktorí mali snahu prejaviť svoju predstavu v stvárnení či už exteriéru alebo interiéru navrhovaného vozidla. V zadaní pre riešenie tohto automobilu bolo medzi iným požadované zachovanie dedičnosti z T 603 tak, aby to nebolo na úkor kvality budúceho vozidla. Vedenie podniku Tatra však začalo spoluprácu s talianskou karosárňou Vignale a na základe tejto spolupráce potom vzniklo vozidlo T 613. Jednotka Vývoj motorových vozidiel začala fungovať pod PZO OMNIA, pod ktorým bol vytvorený Závod na vývoj automobilov pôsobiaci do vzniku Bratislavských automobilových závodov – BAZ ( v roku 1971).