Proto

Proto

Autor: Petr Babák, Blumfeld S. M., Petr Bosák et al.
Vydalo: tranzit.cz a UMPRUM, Praha 2013
Počet strán: 243
ISBN: 978-80-87259-22-1

Publikácia získala titul Nejkrásnější kniha roku 2013 v oblasti Vedecká a odborná literatúra. Súborný zväzok o grafickom dizajne a súčasnom umení je rozdelený na 3 kapitoly:

  • Manifest – prvá kapitola vytvára súvislosti medzi umeleckými intervenciami do verejného priestoru: inštitucionálnou kritikou aj všeobecnejšie postojom umelca k spoločnosti a počinmi z oblasti vydavateľstva, časopisectva, ilustrácie, plagátovej tvorby alebo graffiti.
  • Nečitateľnosť – druhá kapitola ukazuje príklady dekonštrukcie presunu posolstva od formy k príjemcovi, viacznačnosť tohto metajazyka. Nezrozumiteľnosť a nečitateľnosť sa stávajú témami autorov, ktorí problematizujú podstatu médií aj ľudskej komunikácie ako takej.
  • Je to dizajn – tretia kapitola kladie otázku, či je grafik umelcom? Je umelec dizajnérom? Pozície oboch oblastí sa v tejto kapitole navzájom prelínajú. Autonomizácia obvykle „úžitkovej“ sféry ústi k experimentálnemu a autorskému grafickému dizajnu.Autori textov: Petr Babák, Blumfeld S. M., Petr Bosák,Tomaš Celizna, Karel Císař, Vít Havránek, Ondřej Chrobák, Robert Jansa, Iva Knobloch, Jiří Kovanda, Václav Magid, Markéta Magidová, Adam Macháček, Marek Meduna, Tomáš Pospiszyl, Kateřina Přidalová, Jan Rous, Richard Rozhoň, Jiří Skála, Ondřej Slačálek, Jan Šerých, Markéta Vinglerová. 

Viac: www.tranzit.org/cz.