Prügerka, nový park v bratislavskom Starom Meste

Prügerka, nový park v bratislavskom Starom Meste

Miesto: Bratislava, Slovensko

Bratislavská mestská časť Staré Mesto spustilo projekt Prügerka, nový park v Starom Meste, ktorý má za cieľ revitalizovať a sprístupniť verejnosti záhradu s nádhernou starou históriou, spojenou so zlatým vekom Bratislavy (vtedy Prešporku). Staromestská záhrada Prügerka sa nachádza pri Horskom parku na území medzi Kalváriou a Apoštolskou nunciatúrou. Tento areál niekdajšej záhrady Prüger-Wallnerovcov je veľký cca 5 000 m2. V blízkosti Slavína a Horského parku sa nachádza mimoriadne cenná, jemne členitá krajina, pramenné oblasti a mokraďovité úseky, ktoré patria k najvzácnejším krajinárskym úsekom Bratislavy. Staré Mesto sa preto uchádza o grant z komunitárneho programu Európskej únie LIFE+.
Hoci tomu dnes veľa nenasvedčuje, je možné vrátiť tejto štvrti to, čo jej patrí, a všetkým Bratislavčanom ponúknuť nový zelený krásny park s piknikovou lúkou, jazierkom, komunitnou záhradkou či kriketovým ihriskom. Alebo – s čímkoľvek, čo budú občania chcieť. Na uvedenej stránke prebieha hlasovanie za nový park Prügerka:
www.prugerka.sk.