Quadaward International Design Award

Quadaward International Design Award

Trvanie: 30. august 2014 - 30. september 2014
Miesto: medzinárodná

Uzávierka prihlášok a odovzdanie projektov: 30. 9. 2014.
Cieľom prvej nezávislej medzinárodnej crowd-based ceny za dizajn  je poskytnúť dizajnérom – profesionálom aj študentom alternatívnu a bezplatnú možnosť súťaženia. Má nasledovné kategórie: Logo, Corporate Design, Print, Book, Poster, Typography, Packaging, Digital Media, Illustration. Registrácia zdarma.
Súťažiaci môžu podať až 8 súťažných projektov. Všetky budú uverejnené on-line na webovej platforme Quadaward a dizajnérska komunita bude môcť hlasovať za najlepšie z nich. Ocenenia: quadaward BEST OF THE BEST za projekty umiestnené na prvých 10 miestach, quadaward WINNER za projekty umiestnené na 11. – 50. mieste. Ocenenia budú udelené v štvrťročnom intervale (jar, leto, jeseň, zima) v jednotlivých kategóriách podľa hlasovania komunity. Mottom súťaže je Dizajnéri dizajnérom. Webovú stránku Quadaward navštívilo doteraz 15 000 záujemcov zo 120 krajín sveta.
Víťazné práce budú uverejnené v štvrťročnej publikácii quadaward, ktorá sa distribuuje do celého sveta, a tiež online. Predaj revue zabezpečí financovanie inak neziskovej súťaže.
Cenu quadaward iniciovala nemecká dizajnérska skupina +Christowzik Scheuch Design z Kasselu. Adresa: quadaward UG, Pestalozzistr. 19, 34119 Kassel, Germany.

Informácie: http://www.quadaward.com/
Ďalšie informácie: http://www.christowzikscheuchdesign.de/.