QuaQuaPark - Vizuálny štýl aquaparku

QuaQuaPark - Vizuálny štýl aquaparku

Miesto: Škola: VSVU Bratislava
Pedagóg: Stanislav Stankoci

QuaQuaPark - Vizuálny štýl aquaparku

Uznania v sútaži NCD 2005

Dizajn: Peter Nosáľ

Škola: VSVU Bratislava

Pedagóg: Stanislav Stankoci

Vizuálny štýl a dizajn manuál aquaparku QuaQuaPark bol realizovaný ako magisterská diplomová práca, ktorou autor optimálnym spôsobom vyčerpal zadanie.
Koncept vizuálneho štýlu je riešený veľmi precízne so silnou vnútornou a vonkajšou integritou. Grafický dizajn je spracovaný na vysokej odbornej úrovni, s vyústením do nápaditého a sviežeho vizuálneho stvárnenia, podporujúceho spoľahlivú identifikáciu aquaparku. Dizajn manuál je vtipne prezentovaný v knihárskom spracovaní a adjustáži