Recycling Lab

Recycling Lab

Trvanie: 21. september 2012 - 20. október 2012
Miesto: Max Klinger Gallery, showroom Kabinet, Mlynské Nivy 34, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Termín: 21. 9. – 20. 10. 2012.
Na výstave nazvanej „Martin Bu: Recycling Lab“, ktorá bude otvorená 21. septembra 2012 o 18:00 hod., Martin Bu predstavuje svoje najnovšie porcelánové a keramické objekty, čo vznikli ako súčasť jeho projektu dizertačnej práce. Pre svoju prezentáciu si vybral priestory Max Klinger Gallery, situovanej v showroome firmy Kabinet na Mlynských Nivách 34, ktorá sa v stále väčšej miere zameriava na prezentáciu súčasného umenia a dizajnu. Výstava vznikla v spolupráci s kurátorom Jozefom Kovalčikom.  
Názov výstavy „Recycling Lab“ napovedá, že prezentované práce reagujú na aktuálne otázky týkajúce sa recyklácie a citácie v dizajne. Martina Bu fascinuje životný cyklus predmetov a neustále meniace sa významy, aké im ľudia pripisujú. Stredobodom jeho záujmu sú hlavne drobné porcelánové plastiky, ktoré v nedávnej minulosti tvorili súčasť takmer každej domácnosti. S týmito malými figuratívnymi skulptúrami ďalej pracuje, skúma ich súčasnú pozíciu a transformuje do novej kompozičnej, významovej, ale aj sociálnej podoby.

Viac informácií na: www.kabinetkabinet.sk/maxklinger

O autorovi:
www.martinbu.com
www.studionobus.com

Kontakt: 
Martin Bu, tel.: +421 948 513 657; email: designbumartin@gmail.com
Jozef Kovalčik, tel.: +421 903 687 149; email: kovalcik@vsvu.sk
Max Klinger Gallery, +421 903 265 426; showroom@kabinetkabinet.sk