Red Dot Award Design Concept 2014

Red Dot Award Design Concept 2014

Trvanie: 21. marec 2014 - 21. máj 2014
Miesto: medzinárodná

Uzávierka odovzdania prihlášky a podkladov: 21. 5. 2014.
Jedna z najväčších a najprestížnejších svetových dizajnérskych súťaží ponúka každoročne množstvo kategórií (v tomto roku ich je 24). Organizátor Red Dot v kategórii dizajnérskych konceptov vyhlasuje týchto 9 subkategórií: 1. jednotlivci, 2. skupina 2 jednotlivcov, 3. skupina 3 jednotlivcov, 4. skupina 4 jednotlivcov, 5. skupina 5 jednotlivcov, 6. dizajnérska firma s viac ako 10 zamestnancami, 7. dizajnérska firma s menej ako 10 zamestnancami, 8. dizajnérske štúdio, 9. inštitúcia alebo univerzita. Súťažné dizajnérske koncepty nesmú byť predmetom predaja na trhu pred 1. 12. 2014. Súťažiaci musia zaplatiť účastnícky poplatok od 30 do 130 singapurských dolárov (SGD) v závislosti od subkategórie a včasnosti podania prihlášky. Profesionálna medzinárodná porota vyberie najlepšie práce z množstva prihlásených projektov. Víťazov čaká pompézny galavečer pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, následná mediálna propagácia, výstava a elektronický katalóg.
Informácie: http://www.red-dot.sg/en/.
Podrobné informácie: http://www.red-dot.sg/en/info/contact/