Reflexná vesta

Reflexná vesta

Miesto: Škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagóg: Peter Paliatka

Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

Dizajn: Zuzana Trizuljaková
Škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagóg: Peter Paliatka
Inovatívny prístup pri návrhu reflexnej vesty, v ktorom autorka využila ľudské teplo na vytvorenie elektrickej energie. Získaná energia sa ukladá v dobíjateľnej batérii integrovanej vo veste, ktorú využívajú LED svetlá na blikanie v prípade núdze.