Reinštalácia MAK Design Labor

Reinštalácia MAK Design Labor

Miesto: Viedeň, Rakúsko

Pri príležitosti osláv 150. výročia založenia Múzea úžitkového umenia (MAK) vo Viedni bude 12. 5. 2014 po reinštalácii znovu otvorená študijná zbierka tohto múzea – MAK Design Labor.
Nová interpretácia zbierky má podtitul Od umenia ku každodennosti a k novej kvalite života. Na ploche takmer 2 000 m2 očakáva návštevníkov MAK Design Labor niekoľko tematických „ostrovov“ – napríklad Varenie, Výroba, Sedenie či Komunikácia, v ktorých sa poukáže na dizajn ako centrálnu hybnú silu novej kvality života. Takto usporiadaná študijná zbierka odpovie na otázky, ktoré produkty z minulosti majú budúcnosť, či je lokálna výroba životaschopná, čo má dizajn spoločné s umením, čo bude v budúcnosti symbolom statusu človeka, kam nás vedie digitalizácia, či nás konzum robí šťastnými a čo je luxus? 

Nový MAK Design Labor je dynamická participatívna expozícia, ktorá má chronologické a zároveň tematické usporiadanie, čím sa budú dať nájsť časové aj typologické súvislosti jej zbierok. Dôraz na umenie každodennosti, ktorý je v študijnej zbierke zámerne postavený do kontrapunktu k stálej, skôr reprezentatívnej  zbierke, má pritiahnuť aj nové publikum.
Dramaturgia MAK Design Labor bude tak trochu parafrázovať výrok Andyho Warhola: When you think about it, department stores are kind of like museums...
Nová inštalácia študijnej zbierky je dielom dizajnérskeho štúdia EOOS v kurátorskej koncepcii IDRV – Institute of Design Research Vienna.
Bude tiež priestorom pre experiment a workshopy, pripravené sú témy ako Ekologický odtlačok nohy, Otvorený archív, Ekonomika krvného obehu, 3D tlač.

Súčasťou študijnej zbierky je aj výstava najúspešnejších rakúskych úžitkových predmetov posledných desaťročí. Patrí k nim napríklad automatický gril (1967) dizajnéra Ernsta W. Beraneka, ktorý v tom čase dostal Rakúsku štátnu cenu či Camcopter Gerharda Heuflera(2005). Pochopiteľne, zásadný priestor bude venovaný ikone rakúskeho dizajnu – Josefovi Hoffmannovi a hnutiu Wiener Werkstätte.

Viac: http://www.mak.at/