Rezidenčné pobyty Artist in Residence 2014

Rezidenčné pobyty Artist in Residence 2014

Trvanie: 13. september 2013 - 31. október 2013
Miesto: MuseumsQuartier, quartier 21, Viedeň, Rakúsko

Uzávierka prihlášok: 31. 10. 2013.
Tranzit je sieť piatich nezávislých neziskových organizácií v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Od roku 2001 tranzit rozvíja umelecké a kultúrne aktivity s cieľom podporiť kritický prístup a permanentný dialektický vzťah lokálnej a globálnej kultúry. Program Artist in Residence v quartier 21/MuseumsQuartier vo Viedni ponúka pobyt mladým umelcom, kurátorom a teoretikom z uvedených krajín. Dĺžka pobytu rezidentov je dva mesiace. Rezidenta/ku vyberie komisia zložená z riaditeľov iniciatív tranzit v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku a zástupcov nadácie ERSTE do konca novembra 2013.
Rezidenti majú k dispozícii štúdio v priestore MuseumsQuartier, Viedeň (t. j. obytný a ateliérový priestor, vrátane nevyhnutného zázemia), vybraný rezident dostane mesačné štipendium vo výške 1.050 eur. Zo SR bude na rok 2014 vybratý jeden rezident na termín október/november 2014. Žiadateľ by mal využiť pobyt v plnom rozsahu (dva mesiace) a po jeho ukončení odovzdať stručnú záverečnú správu v anglickom jazyku.
Žiadatelia zo Slovenskej republiky majú odoslať svoje prihlášky v anglickom jazyku v digitálnej podobe na emailovú adresu: lydia.pribisova@gmail.com (predmet emailu “MQ AiR 2014“).
Prihláška by mala obsahovať:
1. stručný motivačný list, s vysvetlením prečo sa uchádzate o pobyt a čo od neho očakávate, na čo by ste sa chceli počas rezidencie zamerať (max. 5 000 znakov);
2. dokumentáciu – portfólio realizovaných projektov (alebo link na webstránku);
3. CV (max. 1 strana)
4. formulár pre kontaktné informácie, ktorý sa dá stiahnuť na webovej adrese:
http://www.tranzit.org/en/grants/mq+artist+in+residence/call-for-applications-2014
(email by nemal obsahovať viac ako 4 prílohy v celkovej veľkosti do 6 MB,  formát doc, docx, pdf).
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzitu a finančne zastrešuje program Artists in Residence.

Viac informácií: http://www.tranzit.org/, www.erstestiftung.org, www.mqw.at alebo Ines Gebetsroither, tranzit.at: gebetsroither@tranzit.org.