Rezidenčný program a workshop IKEA Bauhaus Summer

Rezidenčný program a workshop IKEA Bauhaus Summer

Uzávierka: 12. apríl 2015 (nedeľa), 23:55
Miesto: medzinárodná

Nadácia Bauhaus Dessau Foundation vyzýva na podávanie prihlášok študentov a mladých absolventov dizajnu a architektúry na letný rezidenčný pobyt a krátkodobý workshop, ktorý organizuje spolu s IKEA Foundation a Asociáciou nemeckých interiérových architektov/dizajnérov. Hlavnou témou je, ako sa dá v súčasnosti žiť a pracovať v bauhausovských tzv. majstrovských domoch z roku 1920.

1. Rezidenčný pobyt DESIGNERS IN RESIDENCE
Termín: 3. 8. – 31. 10. 2015.
Motto: Newly furnished.
Majstrovské domy Bauhausu v Dessau sú zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V budúcnosti sa plánuje ich oživenie, aby mohli slúžiť umelcom, architektom, dizajnérom, kurátorom a výskumníkom. Do bývalej umeleckej kolónie sa má vrátiť život so všetkým, čo k tomu patrí: bývaním aj prácou. Cieľom trojmesačného rezidenčného pobytu a trojtýždenného workshopu je hľadanie najlepších dizajnérskych riešení spania, stravovania, pracovného prostredia aj relaxu v týchto historických priestoroch. Odborná porota v zložení Thomas Bendel (architekt, Berlín),  prof. Axel Kufus (Universität der Künste, Berlín), Dr. Claudia Perren (Stiftung Bauhaus Dessau) a Jutta Stein (Stiftung Bauhaus Dessau) vyberie dva tímy zložené z dvoch až štyroch účastníkov. Po skončení podujatia budú realizované dva prototypy nového bývania v majstrovských domoch Muche/Schlemmer, v ktorých sa uskutočnia prvé krátkodobé rezidenčné pobyty umelcov v roku 2016.
Vybraní účastníci budú ubytovaní v budove Bauhaus' Studio, pracovať budú v priestoroch Bauhausu a dostanú primeraný grant. Prihlášky s ideovým návrhom (max. 2 strany formátu A4) a portfóliom treba zaslať na adresu: designerinresidence@bauhaus-dessau.de.

2. Letný workshop
Termín: 10. – 21. 8. 2015.
Odborná porota vyberie 30 účastníkov intenzívneho workshopu, ktorým bude hradiť ubytovanie aj poplatok Nadácia IKEA.Vybraní účastníci budú ubytovaní v mládežníckom hosteli v Dessau, pracovať budú v priestoroch Bauhausu. Prihlášky s motivačným listom (max. 2 strany formátu A4)a portfóliom treba zaslať na adresu: sommerwerkstatt@bauhaus-dessau.de.

Manažment projektu:
Jutta Stein, tel. +49-340-6508-303, e-mail: stein@bauhaus-dessau.de, Bauhaus Dessau Foundation, Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau.

Informácie: http://www.bauhaus-dessau.de/ikea-bauhaus-summer-2015.html 
Ďalšie informácie: https://www.facebook.com/bauhausdessau/posts/10153080135893209.