Richard Poulin

Richard Poulin

Americký grafický dizajnér Richard Poulin publikoval zaujímavú knižku Graphic Design + Architecture, a 20th century history: a guide to type, image, and visual storytelling in the modern world o dejinách vizuálnej komunikácie vo verejnej sfére, kde grafický dizajn zohráva veľkú rolu. Predmetom jeho štúdie je 20. storočie, v ktorom postupne vznikol environmentálny grafický dizajn (EGD), dnes ešte mladá tvorivá disciplína, ku ktorej sa Poulin sám ako tvorca hlási. Ako uvádza vydavateľ, ide o prvú kompletnú publikáciu tohto žánru, v ktorej sa autor snaží nielen o zmapovanie vzťahov medzi grafickým dizajnom a architektúrou, ale i o ich kontextualizáciu v rámci technologických evolúcií a revolúcií uplynulého storočia.