Rona, a. s., Lednické Rovne

Rona, a. s., Lednické Rovne

Rona, a.s., Lednické Rovne - obrázok

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Skláreň Rona, a. s., Lednické Rovne má za sebou vyše sto rokov existencie a neprerušenej výroby nápojového skla s vlastným dizajnom. V súčasnosti patrí k najkvalitnejším svetovým producentom stolového skla, a to vďaka vynikajúco zvládnutým technológiám strojovej aj ručnej výroby. Väčšina produkcie sklárne sa predáva na zahraničných trhoch. Kapacitu sklárskej výroby využívajú viaceré svetoznáme značky pre svoje kolekcie, ale od konca 90. rokov presadzuje svoju vlastnú značku Rona v medzinárodnej konkurencii.