ROOM

ROOM

Autor: Autori: 10 osobností medzinárodnej interiérovej dizajn scény
Vydalo: Phaidon 2016
Počet strán: 416
ISBN: 9780714867441

Kniha ROOM je obsiahlym prehľadom najsúčasnejších svetových interiérových dizajnérov a ich práce.
Bohato ilustrované dielo ROOM prezentuje 100 výnimočných vycházajúcich dizajnérskych hviezd, vybraných 10 osobnosťami medzinárodnej interiérovej dizajn scény - od kurátorov z najrozličnejších odvetví umenia, editorov publikácií o dizajne, renomovných akademikov a lektorov dizajnu, vplyvných praktikov z oblasti interiérovéo dizajnu, kros-žánrových inovátorov a úspešných zástupcov priemyslu. Každý z porotcov si vybral 10 svojich najobľúbenejších projektov interiérového dizajnu, ktoré vznikli a zažiarili v posledných 5-tich rokoch.
Táto kniha, abecedne zoradená podľa mena dizajnéra, obsahuje viac ako 700 fotiek, renderov a kresieb. Výsledkom je najsúčasnejšia kolekcia predstavujúca to najlepšie z oboch, globálneho i regionálneho sveta interiérového dizajnu.
Rozmanitosť v kurátorov zabezpečuje jedinečne široký záber prezentovaných projektov interiérového dizajnu, od konceptov predajní, prchavých kulinárskych zážitkov, dizajn scén, umeleckých inštalácií, hotelov a dizajnu interiérov domácností.

Každý kritik napísal - exkluzívne pre túto publikáciu - o každom z návrhov, ktoré nominoval a ktoré podľa jeho názoru zanechali výraznú stopu v súčasnom interiérovom dizajne. Kniha tiež obsahuje biografie všetkých prezentovaných interiérových dizajnérov a kurátorov.

Titul: ROOM
Vydavateľstvo: Phaidon
Dátum vydania: 2016
ISBN: 9780714867441
Počet strán: 416
Info: http://de.phaidon.com/store/fashion-culture/room-inside-contemporary-interiors-9780714867441/