Rotoair

Rotoair

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Ferdinand Chrenka

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn

Dizajn: Lucia Karpitová 
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg  Ferdinand Chrenka
Komorový šarkan.
Funkčné a estetické prevedenie známeho princípu rotácie pri ľahko rozložiteľnom produkte - šarkanovi. Hravý koncept prešiel poctivým vývojom, ktorý vyústil v plne funkčný prototyp. Ide o modelový príklad študentského projektu pripraveného k priemyslovej výrobe bez nutnosti veľkých investícií.