Rovina / The Level

Rovina / The Level

Trvanie: 6. november 2015 - 4. december 2015
Miesto: Galéria plus minus, J. M. Hurbana 220/11, Žilina, Slovensko

Snažíme sa o dôslednosť. Nemáme predvolené kľúčové slová, ktorými by sa naše realizácie mali riadiť, ale vždy keď sa niečím zaoberáme, robíme to naplno a do dôsledkov. V prípade inštalácie v galérii ± 0,0 sme sa pozreli na stôl ako funkčný objekt, ktorého základom je rovina. Plocha, ktorú považujeme za rovnú pokiaľ ju nepodrobíme meraniu. Takmer vždy je to ± rovina. V našom prípade je to doska stola, vzťahujúca sa k miestu, kde je stôl inštalovaný. Práve “tu a teraz” bude možné dívať sa na rovinu bez odchýlky.

Termín: 6. 11. 2015 — 4. 12. 2015
Autorky: TRI V JEDNOM
Silvia Jokelová: http://www.jokelova.sk/
Silva Lovasová: http://www.silvalovasova.sk/
Ľubica Segečová: http://www.segecova.sk/
Miesto: Galéria plus minus, J. M. Hurbana 220/11, 01001 Žilina
Info: http://www.plusminusnula.sk/2015/11/trivjednom/