Russian Film Posters 1900 – 1930

Russian Film Posters 1900 – 1930

Autor: Maria-Christina Boerner
Vydalo: Vivays Publishing, Londýn, 2012
Počet strán: 192
ISBN: 978-1908126153

Londýnske vydavateľstvo Vivays Publishing vydalo knihu vzácnych starých ruských filmových plagátov z prvých troch dekád 20. storočia s predslovom nemeckej historičky umenia a publicistky Marie-Christiny Boernerovej, dlhoročnej pracovníčky Staatlichen Museen Berlin, pedagogičky Universität Fribourg vo Švajčiarsku, ktorá v súčasnosti žije a pracuje v Drážďanoch.

Jej rešerše ruských archívov od dokumentácie prvých nemých filmov – plagátu k filmu Stenka Razin z roku 1908 od Pavla Asaturova v štýle starých ruských naivných obrazov – až po plagát k nemému filmu Jurija Pimenova z roku 1934 priniesli kolekciu 161 plagátov k bezzvukovej ére ruskej kinematografie. Sú zaujímavé expresívnou typografiou, geometrickými formami, minimalistickou ilustráciou a svojským použitím čiernobielej fotografie. Ich autormi sú často renomovaní umelci – Alexander Rodčenko, bratia Štenbergovci, Jakov Ruklevský, Nikolaj Prusakov, Alexander Naumov a ďalší. Osobitnou kapitolou sú plagáty k propagandistickým filmom, ktoré vznikli po revolúcii v roku 1917. Kniha je obohatením poznania úžitkovej grafiky v štýle konštruktivizmu a dadaizmu prvej tretiny 20. storočia.