Růžena Žertová: Architektka domů i věcí

Růžena Žertová: Architektka domů i věcí

Autor: Petr Klíma (ed.)
Vydalo: Nakladatelství UMPRUM Praha, 2017
ISBN: 978-80-86863-87-0

Prvá samostatná publikácia venovaná Růžene Žertovej (1932) sumarizuje životnú a profesionálnu dráhu tejto vynikajúcej a zároveň trochu zabudnutej autorky. Základnými stavebnými kameňmi knihy sú štúdie autorov, ktorí sa dlhodobo venujú rôznym oblastiam jej diela. Hoci bola niekoľko rokov známa takmer výhradne ako autorka návrhov obchodných domov zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia (okrem iných napríklad aj OD Prior Košice – projekt 1960-64, realizácia 1964-68, OD DODO Jednoty LSD Michalovce, projekt 1965-68, realizácia 1967-73), pozoruhodná je aj jej neskoršia tvorba z oblasti rodinného bývania. Růžena Žertová sa od šesťdesiatych rokov venovala aj návrhom interiérov a nábytku (napríklad interiéry Park hotelu Nový Smokovec, projekt 1967, realizácia 1971); v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch si značnú obľubu získali jej hliníkové svietidlá (napríklad svietidlá pre Hotel Patria, Štrbské Pleso, návrh a realizácia 1975). Skúsenosti so spracovávaním kovu aj tkanín a nadšenie pre technologické experimenty Žertová od osemdesiatych rokov uplatňovala pri návrhoch šperkov a módnych doplnkov. Týmto piatim základným okruhom jej diela zodpovedá v knihe päť samostatných kapitol. Súčasťou publikácie sú však aj tri state, ktorých otázky presahujú tvorbu autorky, zároveň však postihujú širší rámec jej profesionálneho pôsobenia. Tieto texty sú venované architektom, ktorí zásadne ovplyvnili život i dielo autorky - bratovi Petrovi Žertovi a životnému partnerovi Igorovi Svobodovi. Tretím z textov je komentovaný súpis diel českých a slovenských architektiek, publikovaných v rokoch 1946-1989 v časopise Architektúra ČS (S) R. V knihe nechýba ani rozhovor so samotnou Růženou Žertovou.

Petr Klíma (ed.)
Růžena Žertová: Architektka domů i věcí
Vydalo: Nakladatelství UMPRUM Praha, 2017
ISBN: 978-80-86863-87-0