SATELIT- navšívte na novej adrese

SATELIT- navšívte na novej adrese

Výstavný a informačný bod SCD Satelit,
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava.
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka.
mapka - Kollarovo nám. Bratislava , zdroj http://maps.google.sk/maps?

Ako sa do SATELITU dostanete MHD:

zastávky MHD Kollárovo námestie
zastávka MHD Poštová

Všetky informácie o výstavách v nových priestoroch SATELITU nájdete na www.sdc.sk/?aktualne-vystavy
Vstup na výstavy je voľný.

Výstavno-informačný bod SCD na prezentáciu dizajnu. SATELIT je predovšetkým výstavný priestor pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu počíta s výstavami, ktoré budú zoznamovať s aktuálnou tvorbou a produkciu, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia, ale priestor dostanú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.

Za VIB SATELIT:
Erika Trnka
manažérka galérie 
tel.: +421 918 110 247

Mediálni partneri: