SBL 500, poloautomatický CNC sústruh

SBL 500, poloautomatický CNC sústruh

Miesto: Výrobca: TRENS, a. s., Trencín

SBL 500, poloautomatický CNC sústruh

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Vladimír PAVLÍK,
REDES - výtvarné štúdio, Nové Mesto nad Váhom,
kolektív konštruktérov RJV TRENS, a. s., Trenčín

Výrobca: TRENS, a. s., Trenčín