Scholastika otvára ateliér módneho dizajnu

Scholastika otvára ateliér módneho dizajnu

Miesto: Praha, Česko

Projekt Scholastika je novou súkromnou vzdelávacou platformou v oblasti výtvarného umenia, úžitkového umenia a dizajnu. Svoju činnosť zahájila v Prahe-Holešoviciach v januári 2012, v prvej fáze formou dvojsemestrálnej ateliérovej výučby v siedmich odboroch. Výučbu zabezpečuje profesionálny tím pedagógov zložený z uznávaných mladých umelcov a dizajnérov. Scholastika ponúka špecializované kurzy pre verejnosť slúžiace najmä ako „prípravný“ ročník pre študentov hlásiacich sa na vysoké umelecké školy. V budúcnosti sa toto vzdelávacie zariadenie bude usilovať o akreditáciu tak, aby mohlo konkurovať štátnym vzdelávacím programom v odboroch výtvarného umenia a dizajnu.

Okrem kurzov ponúka Scholastika aj individuálne poradenstvo pri tvorbe portfólia, získavaní grantov, konzultácie s pedagógmi z vysokých škôl. Usporadúva teoretické prednášky externých renomovaných odborníkov a prezentácie študentských prác na pravidelných semestrálnych klauzúrnych výstavách na škole. Scholastika tiež  organizuje minimálne raz ročne zahraničný zájazd za umením a dizajnom (benátske Bienále, Medzinárodný veľtrh nábytku v Miláne a pod.). Scholastika sídli v budove bývalých Elektrických podnikov v pražských Holešoviciach, v novovytvorenom kreatívnom centre Prahy.

Scholastika v súčasnosti otvára ateliér módneho dizajnu pod vedením Alice Klouzkovej zo štúdia SISTERSCONSPIRACY. Študenti sa v priebehu jedného semestra oboznámia s prácou módneho návrhára z teoretickej aj z praktickej stránky, s technológiou výroby odevov a aktuálnymi trendmi módneho diania. Okrem nového ateliéru „módny dizajn“ otvára Scholastika aj kurz „dizajn interiéru“ s lektormi Romanom Vrtiškom a Vladimírom Žákom a pokračuje v kurzoch dejiny dizajnu, produktový dizajn, kresba, maľba či grafický dizajn.
Bližšie informácie: www.scholastika.cz.