Secese

Secese

Autor: kolektív autorov
Vydalo: Uměleckoprůmyslové museum v Prahe a vydavateľstvo Arbor vitae.
Počet strán: 304
ISBN: 978-80-7101-128-6

Vitální umění 1900 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.  
Publikácia predstavuje špičkové diela českej a európskej secesie zo zbierok Umeleckopriemyselného múzea v Prahe – exponáty novej stálej expozície secesie v Obecnom dome. Jej cieľom je ukázať úžitkové umenie secesie ako súčasť prevratného modernizačného a emancipačného spoločenského úsilia konca 19. storočia. Kniha približuje secesnú estetiku z hľadiska „umeleckej prevádzky“, štýlových inovácií a ich ideových koreňov, ale aj vzhľadom na nový životný štýl prejavujúci sa v premenách obytného interiéru, vo vizualite reklamy či v secesnej móde.

Vydali Uměleckoprůmyslové museum v Prahe a vydavateľstvo Arbor vitae.
Autori koncepcie: Lucie Vlčková a Radim Vondráček, autori textov: Iva Knobloch, Otto M. Urban, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich a kurátori UPM.
Grafický dizajn: Štěpán Malovec. České a anglické vydanie, 304 strán, 540 reprodukcií, ISBN (UPM): 978-80-7101-128-6.

http://www.upm.cz/