SELF-2016 // „SELF-SCHOOL“

SELF-2016 // „SELF-SCHOOL“

Trvanie: 5. september 2016 - 10. september 2016
Miesto: Bratislava, Slovensko

Festival SELF tento rok v podobe letnej školy - kapacita workshopov je limitovaná. 

SELF–2016 je piaty ročník nezávislého festivalu grafického dizajnu a vizuálnej kultúry, ktorý sa už tradične odohráva každý rok v inej podobe – či už sú to prednášky, diskusia alebo exkurzia. Tento ročník to bude letná škola s medzinárodným zložením.
SELF–school nie je len pre grafických dizajnérov. Je určená pre každého, kto pracuje s vizuálnym obsahom (vizuálni umelci či architekti), profesionálom aj študentom.

Zámerom SELF–school nie je pracovať na konkrétnom dizajnérskom zadaní. Je o prehlbovaní znalostí a vyjasňovaní postojov pomocou rešeršov, diskusií a zbierania informácií. Výstup bude zaznamenaný v publikácii, resp. “skriptách”, ktoré zhrnú poznatky z 5 workshopov všetkých uchádzačov.

Kapacita workshopov je limitovaná na 15 uchádzačov. Účastnícky poplatok je 150 €. V prípade záujmu o účasť na SELF–school pošlite svoje krátke CV a portfólio do 20. augusta na curators@self-x.sk

SELF-2016 // „SELF-SCHOOL“
5. – 10. september 2016, Bratislava

Viac v priloženej tlačovej správe 
alebo na  http://www.self-x.sk/

Súbory na stiahnutie
súbor PDF tlačová správa pdf (190,8 kB)