Seminár: Storočie dieťaťa: Dizajn - Deti - Účasť

Seminár: Storočie dieťaťa: Dizajn - Deti - Účasť

Trvanie: 20. november 2015
Miesto: TING Hall, Nordic Culture Contact Point, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki , Fínsko

Severské krajiny vždy boli priekopníkmi v navrhovaní priestorov pre deti, čo dokumentuje aktuálna výstava “Storočie dieťaťa” v Múzeu Dizajnu, Helsinki. Pochopenie potrieb detí, ako špeciálnej sku-piny spotrebiteľov a navrhovanie produktov pre ne sa úzko spája s ich úlohou a možnosťami, ktoré im spoločnosť ponúka.
Aké sú teda možnosti pre účasť detí pri navrhovaní prostredia pre ne samotné? Aké by malo byť paticipatívne vzdelávanie a akým spôsobom bude začlenené do novej fínskej osnovy pre zákla-doškolské vzdelávanie? Viacerí experti na túto tému predstavia svoje názory na danú tému.

(The Seminar: The Century of the Child: Design - Children - Participation)
Termín: 20. november 2015 10.00 - 16.00 hod.
Miesto: TING Hall, Nordic Culture Contact Point,  Kaisaniemenkatu 9, Helsinki, Finland.
Organizátori: Seminár vznikol spoluprácou Nordic Point-u a Múzea Dizajnu Helsinki
Program: http://www.kulturkontaktnord.org/sv/content/seminar-century-child-design-–-children-–-participation

Info: http://www.kulturkontaktnord.org/sv/content/seminar-century-child-design-–-children-–-participation