Service Design Global Conference (SDGC14)

Service Design Global Conference (SDGC14)

Štokholm – Švédsko, 7. 10. – 8. 10. 2014.
Medzinárodnú konferenciu Service Design Global Conference pod záštitou BEDA organizuje Švédska nadácia priemyselného dizajnu (SVID). Dvojdňové podujatie sa uskutoční už po siedmy raz, v tomto roku na tému Tvorba hodnôt kvality života. Konferencia za zaoberá poznaním a sprostredkovaním informácií o službách verejnosti a šírením dobrých príkladov z praxe. Medzinárodnou strešnou organizáciou pre túto oblasť je Global Service Design Network so sídlom v nemeckom Kolíne n. R. Konferencie sa môžu zúčastniť profesionáli aj študenti so záujmom o dizajn služieb. Koná sa v štokholmskom The Brewery Conference Center.

Informácie: www.svid.se
Viac informácií: http://conferences.service-design-network.org/sdgc14/#&panel1-4