SIT, LAY, PLAY Zuzany Šišovskej

SIT, LAY, PLAY Zuzany Šišovskej

Trvanie: 26. január 2012 - 2. marec 2012
Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava , Bratislava, Slovensko

www.uluv.sk
www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/dizajn-studio-uluv/vystavy-v-dizajn-studiu-uluv-2012/sit-lay-play/