Škola základ života?

Škola základ života?

Trvanie: 27. máj 2015 - 25. júl 2015
Vernisáž: 27. máj 2015 (streda), 16:30
Miesto: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves, Slovensko

Výstava Škola základ života? je kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu venovanou osobnostiam – tvorcom dizajnu, ktorí sú v nich zastúpení. Prezentácia sedemnástich autorov dokumentuje široký význam pojmu dizajn, ktorý má presahy do úžitkového umenia, architektúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov. Prvýkrát bola prezentovaná v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit v Bratislave na konci roka 2014.
Škola základ života?
Názov výstavy naznačuje, že kurátori sa zaoberajú obdobím, ktoré predchádza profesionálnej kariére predstavených osobností. Každý z autorov má za sebou výtvarnú školu, v ktorej sa väčšinou formovali zárodky ich budúcej profesie, no otáznik v názve svedčí aj o kritických postojoch k akademickému vzdelávaniu výtvarníkov a osobitých osudoch niektorých autorov a ich prípravy na profesionálnu tvorbu. Výstava však nebude „prieskumom“ školskej tvorby, či oslavou pedagogických osobností. Kurátori si radšej zvolili prístup porovnania, prezentácie paralel prvých prác daného autora zo školy, či jeho domácich, mimoškolských diel s vybranými dielami z jeho profesionálnej tvorby (finálnymi produktmi, či prototypmi, štúdiami a pod.) Zistíme, že voľné umelecké kreácie zo školských ateliérov alebo voľnočasových aktivít niekedy predznamenávajú budúce smerovanie autora, inokedy naopak kontrastujú s profesionálnou dráhou dizajnéra. Výstava tak dáva odpoveď na otázku o škole ako základe (profesionálneho) života, zároveň poskytuje hlbší pohľad do tvorby autora a odhaľuje prvé náznaky jeho výtvarného smerovania. Príbehy jednotlivých osobností a symbolický súboj ich raných a zrelých diel môžu byť inšpiráciou pre študentov odborov súvisiacich s dizajnom, no i pre talentovaných tvorivých ľudí, ktorí svoju cestu k dizajnu ešte len hľadajú.

Vystavení autori: Tibor Honty (1907 – 1968), Martin Brezina (1909 – 1997), Vojtech Vilhan (1926 – 1988), Bohumír Prihel (1926 – 1990), Igor Didov (1931 – 2002), Miroslav Cipár (1935), Karol Rosmány (1937), Jan Meisner (1939), Jozef Pokorný (1941), Pavel Blažo (1943), Peter Lehocký (1944), Ľubomír Longauer (1948), Svetozár Mydlo (1948 – 2014), Vladislav Rostoka (1948), Jozef Dóka ml. (1948 – 2011), František Burian (1948), Palo Choma (1950).

Diela na výstave pochádzajú nielen zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ale aj z archívov zúčastnených autorov, iných súkromných zbierok a zbierok inštitúcií (Považská galéria v Žiline, Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru).

Fotogaléria  - výstavy na Facebook

Kurátori: Mária Rišková, Maroš Schmidt, Ľubomír Longauer, Lívia Pemčáková
Grafika: Róbert Paršo, Ivana Betková

Vernisáž 27. 05. 2015 o 16:30 hod., Miesto konania Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
Trvanie 27. 05. 2015 - 25. 07. 2015
Viac na http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne/vystava/skola-zaklad-zivota


Kontakt:
Galéria umelcov Spiša,
Zimná 46,
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053 417 4621, 0910 873 046
sekretariat@gus.sk,
http://www.gus.sk/