Šlabikár

Šlabikár

Miesto: Škola: TU Košice
Pedagóg: Jozef Haščák

Šlabikár

Uznanie v súťaži NCD 2007

Dizajn: Monika Murínová

Škola: TU Košice

Pedagóg: Jozef Haščák

Šlabikár predstavuje pozitívny pokus obohatiť škálu základnej školskej  pomôcky, urobiť ju vtipnejšiou, priateľskou a zaujímavou. Spôsob väzby, riešenie predsádky spolu s výtvarným spracovaním predstavuje nové ponímanie prvej najdôležitejšej detskej učebnice. Autorka použila vlastné ilustrácie so zámerom priblížiť dieťaťu aj svet iného výtvarného vnímania.