Slávne vily Slovenska

Slávne vily Slovenska

Trvanie: 2. september 2013 - 30. september 2013
Miesto: Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, Slovensko

Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina
http://www.slavnevily.cz/