Slovenská keramika dnes VI.

Slovenská keramika dnes VI.

Trvanie: 6. september 2013 - 13. október 2013
Miesto: Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín, Slovensko

Výstava Slovenská keramika dnes bilancuje aktálny stav keramickej tvorby a súčasne reflektuje aktivity Združenia keramikov za posledné roky. Je to čiastočne spolková výstava a vystavené diela rôznym spôsobom reprezentujú svojich autorov i Združenie.
Viac na www.gmab.sk/vystavy-a-podujatia/slovenska-keramika-dnes-vi..html?page_id=4494