Slovenské centrum dizajnu: 25 + 1

Slovenské centrum dizajnu: 25 + 1

1. január 2016 bol dňom, keď Slovenské centrum dizajnu dosiahlo vek 25 rokov. Podrobným výpočtom aktivít pri príležitosti dvadsiateho výročia SCD sme sa prezentovali v roku 2011. Preto sme vedúcich oddelení a dlhoročnú bývalú riaditeľku SCD Katarínu Hubovú požiadali o ich reflexiu práce SCD počas posledných piatich rokov, od roku 2012. V editoriáli k prvému číslu časopisu Designum bolo napísané, že výročie 25 rokov fungovania Slovenského centra dizajnu sme neoslavovali špeciálnymi eventami, ale venujeme mu tohtoročnú prácu a jej výsledky. Pravidelné aktivity, ktorých kvalita je štandardom, reprezentuje náš časopis Designum, Národná cena za dizajn, výstavný a vzdelávací program v galérii Satelit alebo informačné služby knižnice. Ďakujem kolegyniam a kolegom za ich prácu a tvorivosť a teším sa na inovácie, ktoré pre nás pripravujú vo svojich projektoch.