Slovenské múzeum dizajnu pozýva na Bratislava Design Week

Slovenské múzeum dizajnu pozýva na Bratislava Design Week

Trvanie: 6. jún 2015 - 14. jún 2015
Miesto: Bratislava, Slovensko

Slovenské múzeum dizajnu (SMD) aj tohto roku vstúpilo do programu medzinárodného festivalu súčasného dizajnu Bratislava Design Week (BADW). Pripravilo inštaláciu unikátneho modernistického interiéru len nedávno zachráneného Vládneho salónika na letisku M. R. Štefánika v Bratislave a na tému Bauhaus ponúka prednášku a párty, ktoré naväzujú na úspešný aprílový workshop s odborníkom Torstenom Blumom. Bauhaus-Party sa v sobotu večer prepojí so slávnostným odovzdávaním Design Week Awards pre najzaujímavejšie projekty tohtoročného festivalu. BADW sa začal v pondelok 8. júna a potrvá do 14. júna 2015.

„V našom múzeu chceme ukázať verejnosti rôzne prístupy k dizajnu, že nám ide nielen o zachovávanie a prezentáciu kultúrnych hodnôt v podobe objektov, ako v prípade Vládneho salónika, ktorý je príkladom unikátnej a precíznej práce architektov, dizajnérov i remeselníkov, ale aj o sprístupňovanie ideí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili naše chápanie pojmov dizajn a umenie. Nemusí to však byť iba vážnou akademickou formou. Bauhaus-Party sa pokúsi dať účastníkom príležitosť improvizovať a snívať o svete, ktorý nie je postavený iba na pragmatizme,“ povedala vedúca SMD a kurátorka zbierok Mária Rišková.

Záchrana Vládneho salónika na letisku M. R. Štefánika v Bratislave na výstave Bratislava Design Week

Na výstave  je realizovaná inštalácia dvoch pôvodných kresiel a virtuálna prehliadka 3. traktu Vládneho salónika na letisku M. R. Štefánika, ktorého interiér navrhli v rokoch 1972 – 1973 architekti Vojtech Vilhan a Ján Bahna. Unikátny modernistický interiér s prvkami high-tech štýlu sa podarilo začiatkom tohto roka zachrániť odborníkom zo SMD a Slovenského centra dizajnu v spolupráci s ďalšími verejnými inštitúciami a jednotlivcami (MV SR, MK SR, Pamiatkový úrad SR, Oddelenie architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, Projekt Revue a i.). Konštrukčné a mobilné prvky najdôležitejšej časti interiéru sú dnes uložené v priestoroch múzea. Kurátorka Lívia Pemčáková o inštalácii na BADW povedala: „Tu prezentovaná virtuálna prehliadka salónika bola vytvorená v čase tesne pred jeho demontážou a prevozom do SMD a ponúka návštevníkovi festivalu možnosť nazrieť do častí hlavného traktu, aj do prezidentského salónika, v ktorom sedávali prezidenti, premiéri, poslanci či niekdajší členovia federálnej vlády a ústredných výborov. Ide teda o veľmi prominentný priestor.“ 

Miesto konania výstavy: Laurinská 14, Bratislava, 4. poschodie
Trvanie výstavy: 4. 6. – 14. 6. 2015
Spolupráca za SMD: Lívia Pemčáková a Mária Rišková
Autor virtuálnej prehliadky: Vladimír Fecko
Kurátorka výstavy BADW: Ľubica Hustá


Bauhaus-Party a Bratislava Design Week Awards (13. 6. 2015, 19.00 h)
a prednáška v Goetheho inštitúte (11. 6. 2015, 18.00 h)

V apríli 2015 sa v galérii Satelit uskutočnil workshop na prípravu prvého slovenského Bauhausfestu. V rámci neho predstavil výtvarník Torsten Blume scénickú tvorbu na Bauhause, ktorú viedol Oskar Schlemmer, a vysvetlil účastníkom zásady tvorby kostýmov a tanca v štýle Bauhausu. Na workshope účastníci vyrobili papierové kostýmy, rekvizity a spolu s hudobným zoskupením DIY Bauhaus Ensemble pripravujú jedinečnú choreografiu, ktorú predstavia 13. 6. 2015 o 19.00 hod. na Bauhaus-Party v Slovenskom múzeu dizajnu. Nepôjde pritom o klasické divadelné či tanečné predstavenie s hercami a publikom, ale maškarný ples, na ktorom sa každý účastník zmení na tancujúcu figurínu. Bauhaus-Party bude spojená so slávnostným odovzdávaním Design Week Awards pre najzaujímavejšie projekty festivalu Bratislava Design Week 2015.

V rámci svojej prednášky 11. 6. 2015 o 18.00 hod. v Goetheho inštitúte  predstaví Torsten Blume myšlienky spojené s celým projektom. Úvod k prednáške spracovala Klára Prešnajderová zo SMD, ktorá hovorí: „Do organizácie prípravného workshopu a Bauhaus-Párty sme sa pustili najmä z jedného dôvodu – chceli sme týmto spôsobom pripomenúť dobu, kedy sa aj na bratislavskej Škole umeleckých remesiel organizovali bujaré maškarné bály v duchu Bauhausu a poukázať na to, že aj Bratislava sa môže pýšiť podobne modernou a tvorivou školou ako nemecký Dessau.“
Torsten Blume je výtvarník a teoretik, od roku 2011 vedie v nadácii Bauhaus Dessau projekt „Play Bauhaus“, v rámci ktorého z teoretického hľadiska reflektuje divadlo na Bauhause v jeho historických súvislostiach ako miesto hravej tvorby a prenáša ho do súčasnosti vo forme divadelných experimentov. Na projekte spolupracuje Linda Pense, umelkyňa a dizajnérka. Spolu s Torstenom Blumom viedla workshopy na Hochschule Anhalt Dessau, Kuwasawa Design Institut Tokyo a Paju Typography Institut v Soule.

Organizátormi spomínaných podujatí sú:
Slovenské múzeum dizajnu, Goetheho inštitút, Design Week Bratislava, Stiftung Bauhaus Dessau
Kurátori akcií za SMD: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Mária Rišková,
organizátorka za Goetheho inštitút: Zuzana Beniačová
Miesta konania akcií: Slovenské múzeum dizajnu, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

Témou BADW 2015 je SEN – snívanie o budúcnosti, odvahe, o tom ako sa sny stávajú skutočnosťou. Hlavnou centrálou bude opäť opustený objekt na Laurinskej 14 v Starom meste, ktorého autentická atmosféra dá výstavám dizajnérskych profesionálov aj študentov jedinečné pozadie.
Festival vznikol v roku 2009, aby každoročne mapoval a zviditeľnil aktuálnu tvorbu mladých dizajnérov a zároveň oživil verejný priestor mesta. V meste hľadá zaujímavé lokality, ktoré chce znovu objavovať pre verejnosť. Slovenské centrum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu chce byť i tento rok súčasťou festivalu a snívať spolu s jeho organizátormi.

http://www.bratislavadesignweek.sk/bauhaus-party-a-design-week-awards/

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa pdf (136,8 kB)