Slovník hrdinov gréckej mytológie

Slovník hrdinov gréckej mytológie

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Stanislav Stankoci

Slovník hrdinov gréckej mytológie

Uznanie v súťaži NCD 2005

Dizajn: Štefan Andrejco

Škola: VŠVU Bratislava

Pedagóg: Stanislav Stankoci

Hrdinovia gréckych mýtov je slovník spracovaný podľa knihy V. Zamarovského: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Kniha obsahuje údaje o 235 postavách na jednotlivých listoch, vložených do strunkovej väzby, zoradených podľa abecedy. Premyslená koncepcia práce počíta s uplatnením tzv. záložky s piktogramami a farebným rozlíšením, čo uľahčuje orientáciu a hľadanie. Koncepcia a grafické riešenie tejto diplomovej práce je na vysokej úrovni, originálne, v celkovom poňatí jednoduché a graficky dobre zvládnuté.