Smalt z Hronca ...alebo krásne i praktické

Smalt z Hronca ...alebo krásne i praktické

Trvanie: 17. apríl 2015 - 14. jún 2015
Miesto: Horehronské múzeum, Brezno, Slovensko

Horehronské múzeum v Brezne sa od 70. rokov 20. storočia systematicky venuje zbieraniu smaltu z Hronca, fond výrobkov smaltovne v Hronci má viac než 800 zbierkových predmetov a stále sa pracuje na jeho dopĺňaní. Výstava je reprezentatívnym výberom smaltovaných predmetov, od čajových či kávových súprav cez rôzne spomienkové a jubilejné predmety, náhrobné a nápisové tabuľky, interiérové a exteriérové doplnky až po kuchynské a hygienické pomôcky a detské hračky. Súčasťou výstavy sú krátke texty charakterizujúce históriu smaltu, smaltovacích techník, ako aj stručnú históriu smaltovne v Hronci. Tá začala svoju výrobu v roku 1885 a v roku 1900 už prezentovala svoje výrobky na výstave v Paríži. V roku 1901 prevzala hronecký štátny závod súkromná firma Železiareň a smaltovňa Bartelmus, úč. spol. z Plzne. Továreň v Hronci patrila medzi stredne veľké smaltovne v rámci Uhorska. V roku 1910 mala 517 zamestnancov. Po rozpade Rakúsko-Uhorska došlo k zmene vlastníkov a v roku 1919 ju odkúpil československý štát. Pod súkromnou i štátnou správou fungovala striedavo až do roku 1943, keď celé zariadenie smaltovne odkúpila firma Scholz v Matejovciach, čím výroba smaltu v Hronci zanikla. Kurátorka výstavy: Zuzana Michelčíková.

http://www.horehronskemuzeum.sk/