Smart Lighting 2013

Smart Lighting 2013

Trvanie: 6. január 2013 - 9. február 2013
Miesto: City of Arts & Sciences, Valencia, Belgicko

Termín: 6. – 8. 2. 2013.
V španielskej Valencii sa uskutoční 3. ročník medzinárodnej konferencie a výstavy inteligentných svietidiel, osvetľovacích technológií a dizajnu nazvanej Smartlighting 2013. Miestom konania je centrum City of Arts & Sciences. Konferenciu organizuje spoločnosť InnovationFab ako fórum techniky, biznisu a dizajnu sofistikovaných a dynamických svetelných systémov a služieb. Špeciálna pozornosť bude venovaná LED technológiám, najmä použitiu tzv. high-brightness LED a organic LED ako platformám na účinné SSL aplikácie v komerčných a verejných priestoroch, ale aj domácnostiach. Konferencia má byť impulzom na podporu európskeho výskumu a výroby svietidiel. Technológie smart lightning (SL) sú multidisciplinárne, integrujú informačné a komunikačné technológie, inteligentné funkcie a užívateľské prostredie v troch komplementárnych úrovniach – zdroji svetla, svetelnom systéme a riešení osvetlenia. SL sa zaoberajú vplyvom svetla na ľudí, zvieratá, vegetáciu a životné prostredie vôbec. Mimoriadne dôležité sú pri aplikovaní v profesionálnych prostrediach – nemocniciach, školách, laboratóriách a pod.
Informácie: http://www.smartlighting.org/.