SMILE Charm, SMILE Elegant, stomatologická súprava

SMILE Charm, SMILE Elegant, stomatologická súprava

Miesto: Výrobca: CHIRANA Medical, a. s., Stará Turá

SMILE Charm, SMILE Elegant, stomatologická súprava

Národná cena za dizajn 1999 - priemyselný dizajn

Dizajn: Ferdinad CHRENKA

Výrobca: CHIRANA Medical, a. s., Stará Turá

Stomatologické súpravy SMILE charakterizuje jednota tvarového riešenia v spojení s vysokými nárokmi na ergonómiu, variabilitu, hygienu a komfort ovládania a nastavovania parametrov. Modulová koncepcia umožňuje zostavovať pracovisko podľa individuálnych nárokov lekára. Súpravy nesené kreslom majú úpravu s horným (SMILE/ Charm) aj s dolným vedením nástrojov (SMILE/ Elegant). Dizajn súprav optimálne zjednocuje veľký počet funkcií a svojím kultivovaným výrazom prispieva k  celkovej humanizácii stomatologického ošetrenia.