Sonia Delaunay – inovátorka a kreátorka na poli módy a dizajnu

Sonia Delaunay – inovátorka a kreátorka na poli módy a dizajnu

Sonia Delaunay (1885 – 1979) je jednou z významných osobností umenia 20. storočia, patrí medzi pionierov abstrakcie a dôležité postavy parížskej avantgardy. Napriek tomu bola v dejinách moderného umenia a abstrakcie, ktoré patrilo predovšetkým mužom, tou menej uznávanou, v dôsledku hierarchických a inštitucionálnych praktík umiestnenou do poľa marginalizovaného dekoratívneho umenia. Jej umelecká dráha, obvykle spájaná s menom jej manžela Roberta Delaunaya ich spoločným „programom“ nazvaným simultanizmus alebo ďalším avantgardným umelcami, v okruhu ktorých sa pohybovala, je oveľa pestrejšia a v mnohom privátnejšia. Jej retrospektívna výstava, ktorú pripravila Tate Modern v Londýne (15. apríl – 9. august 2015) v spolupráci s Musée d´Art Modern de la Ville de Paris a Paris-Musées, bola dôkazom toho, že Sonia Delaunay dokázala prostredníctvom módy a dizajnu nájsť cestu ako preniesť nový vizuálny jazyk abstraktnej maľby do každodenného života. Hoci Sonia nevytvárala predmety ekonomickej hodnoty, ale predmety, ktoré sa každodenným používaním spotrebúvali, jej miesto je v dejinách úžitkového umenia kľúčové. Napriek tomu, že Paríž sa stal popri mužoch centrom žien celého sveta, osud modernistických žien bol plný paradoxov: na jednej strane poskytoval priestor ambicióznym, kreatívnym a po voľnosti túžiacim ženám, na strane druhej ich marginalizoval ba vylučoval – ako o tom svedčia mnohé historické písomné záznamy – z hlavného prúdu dejín umenia. Vďaka tvorbe Sone Delaunayovej sa táto oblasť, stereotypne chápaná ako feminínna, stala dôležitým priestorom demokratizácie umenia, rovnocennou sférou moderného života, v ktorom naďalej prežívali rodové (a iné) asymetrie.