Spark Design Awards 2014

Spark Design Awards 2014

Trvanie: 10. október 2014
Miesto: medzinárodná

Uzávierka prihlášok: 10. 10. 2014.
Pod heslom Dizajn môže na svete spôsobiť pozitívnu zmenu sa už po ôsmykrát vyhlasuje súťaž pre široké spektrum dizajnérov z celého sveta. Súťaž má osem hlavných kategórií: Concept & Student, Experience, Graphic, Health, Product, Screen, Spaces, Transport. ritériá hodnotenia zodpovedajú základnej misii portálu Spark: nové idey a nové riešenia excelentného dizajnu pre budúcnosť. Víťazným prácam a ich autorom je zaručená široká svetová publicita.
Registračné poplatky sa líšia podľa jednotlivých kategórií (od 150 do 450 USD).

Informácie: http://www.sparkawards.com/
Ďalšie informácie: http://www.sparkawards.com/how-to-enter/.